Сарнів
Волочиський район, Хмельницька область

Положення про преміювання працівників сільської ради

Затверджено

                                                                                           рішенням № 7 сесії сільської ради від 30.01.2015 року

 

Положення

про порядок преміювання працівників Сарнівської сільської ради

Про порядок преміювання

Положення «Про порядок преміювання працівників Сарнівської сільської ради на 2014 рік» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про оплату праці»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади та інших органів», постанови КМУ від 24.02. 2003 р. № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади , зразкове виконання  обов’язків» із змінами та доповненнями до колективного договору.

              Положення розроблене з метою посилення впливу матеріального заохочення  на покращення результатів роботи працівників Сарнівської сільської ради, стимулювання їх праці  залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

              Дія цього положення поширюється на всіх працівників сільської ради.

  1.      Загальні положення.

       1.1 Преміювання працівників сільської ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та посадовими інструкціями,а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.

      1.2  В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.

2. Порядок визначення фонду преміювання.

       2.1 Фонд преміювання працівників сільської ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

       2.2 На створення річного фонду преміювання спрямувати кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

3. Показники преміювання і розмір премії.

       3.1 Преміювання працівників сільської ради та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного  аналізу виконання ними основних обов’язків.

       3.2 Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу.

       3.3 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженним на навчання з метою підвищення кваліфікації

       3.4 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників , які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

       3.5 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

       3.6 Показники зниження або позбавлення премії за :

           - невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва сільської ради:

          - несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян;

          - невиконання в строк затвердженого  індивідуального плану роботи:

          - порушення строків розгляду документів:

           - порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення.

          3.7 Показники додаткового збільшення розміру премії за

    - виконання додаткових завдань:

   - ініціативність, творчий підхід у роботі:

  - удосконалення стилю й методів роботи.

4. Порядок преміювання.

4.1  Головний бухгалтер щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання та подає на розгляд сільському голові.

4.2  Встановлення або позбавлення премії працівникам сільської ради зазначаються в розпорядженні  про преміювання на підставі доповідної записки секретаря ср на ім’я  сільського голови.

4.3 Розмір щомісячної премії сільському голові  визначає сесія.

4.4  Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.5 Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

        

5. Надбавки.

За  розпорядженням сільського голови встановлюється;

5.1 Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

      Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін,  тобто на період виконання цієї роботи.

   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

 

 

Сільський голова                                                            О.Доскоч